google-site-verification: google0880c10d98c59272.html

© 2012 Dierenkliniek IJburglaan • Dierenarts IJburg • Vogelarts Amsterdam  Noord-Holland • Dierenkliniek IJburg • Fotografie by cappictures.com

IJburglaan 983

1087EN Amsterdam

020-4161435


Openingstijden:

Ma t/m Vrij 9.00-20.00


Spoed:

7 dgn 7.30-22.00uur


Behandeling op afspraakDierenartsen:

Drs. Carreen Loriaux

Drs. Rob van Zon

Ivana mariee

Karolien de Vor

Aangesloten bij The Association of Avian Veterinarians ( internationale vogelarts vereniging)

Welkom bij Dierenkliniek IJburglaan, uw vogelarts in Amsterdam (IJburg)


Dierenkliniek IJburglaan. Dierenarts / Vogelarts in Amsterdam (IJburg)

Informatie vogels:


Aankoop

Voeding

Ziekte

Kortwieken

Geslacht

Chip

Gedrag


Dierenkliniek IJburglaan  in Amsterdam (IJburg) is speciaal gericht op de behandeling van vogels. Dierenarts Rob van Zon en dierenarts Carreen Loriaux zijn beiden deskundig op het gebied van de geneeskunde van vogels.  Beiden zijn aangesloten bij de internationale vogelarts-vereniging  “Association of Avian Veterinarians” en zijn lid van de Werkgroep Bijzondere Dieren van de Faculteit Diergeneeskunde. Inmiddels is ons team uitgebreid met dierenartsen Ivana Mariee en karolien de Vor.
U kunt met uw vogel naar ons worden verwezen door een andere dierenarts, maar U kunt ook rechtstreeks een afspraak bij ons maken.Aankoop Vogel


Vogels kunnen erg leuke huisdieren zijn en worden daarom veel gehouden. Besef voor het aanschaffen van vogels wel goed dat ze  naast een goede huisvesting en voeding, ook aandacht en uitdagingen nodig hebben. Met name bij de intelligente papegaaiachtigen (de zogenaamde kromsnavels) komt hier veel bij kijken. Bovendien kunnen sommige soorten erg oud worden. Zelfs de kleinere soorten zoals de grasparkiet en de valkparkiet kunnen wel tussen de 10 en 20 jaar worden. De grotere soorten zoals de grijze roodstaart papegaai, amazone papegaaien en ara’s worden natuurlijk nog veel ouder.


Ons advies is om een nieuwe kromsnavel altijd eerst te laten onderzoeken door de vogelarts / vogelspecialist en te laten testen op een aantal beruchte ziektes (Bek&Verenziekte PBFD, Polyomavirus, papegaaienziekte en PDD / KDS). Deze tests doen wij door middel van bloedonderzoeken en een uitstrijkje. Ook de ontlasting kan worden onderzocht op bepaalde infecties door parasieten en gisten.


Wanneer U al andere vogels in huis heeft, is het verstandig om de nieuwkomer gedurende een aantal weken te isoleren van de rest.


Wanneer U een vogel aanschaft, is het erg belangrijk om te weten hoe oud deze is en in hoeverre de vogel al zelfstandig eet. Jonge vogels moeten namelijk altijd worden bijgevoerd, ofwel door de ouders, ofwel door U!


Koop het liefst een vogel die zo min mogelijk contact gehad heeft met andere vogels om de kans op besmettelijke ziektes te beperken.      


Voeding Vogel


Een volledige voeding is essentieel voor een gezond lichaam. Helaas krijgen zeer veel vogels een verkeerd dieet. Een groot deel van de ziektes die wij behandelen bij vogels zijn het gevolg van een verkeerde voeding!


Zadenmengsels zijn geen volledige  voeding voor kromsnavels. Hoewel ze wel als zodanig worden verkocht, krijgen vogels altijd teveel vet en te weinig vitamines en calcium binnen. Dit geeft op den duur ernstige gezondheidsproblemen.


Wij adviseren om vogels als basisvoeding pellets aan te bieden  (bijvoorbeeld Harrison’s Bird Food of Nutribird). Pellets bevatten alle benodigde voedingsstoffen in de juiste verhouding.


Vogels die reeds gewend zijn aan een zadendieet moeten geleidelijk aan worden overgewend op pellets. Te plotseling van dieet veranderen kan leiden tot ernstige problemen, omdat de meeste vogels dan gewoon stoppen met eten. U kunt bij ons een schema krijgen om uw vogel op verantwoorde wijze over te wennen van zaden naar pellets.


Naast de pellets mogen vogels ook gewoon extra’s krijgen in de vorm van fruit, groente, etc. Ook mag af en toe een geringe hoeveel zaad worden gegeven.


Nieuws:

Uit recent onderzoek is gebleken dat kromsnavels waarvan de voeding slechts voor 25% uit zaden bestaat, net genoeg vitamines en calcium binnen krijgen, maar nog steeds teveel vet. Verder is gebleken dat een dieet dat als basis uit pellets bestaat, tot wel 60% aangevuld mag worden met groente & fruit, zonder dat er tekorten op treden. Een voordeel van het voeren van afwisselende en gezonde extra’s, is dat vogels meer gestimuleerd worden om natuurlijk fourageer-gedrag te vertonen, hetgeen goed is voor het welzijn.


Conclusie: De basis van een gezond dieet voor kromsnavels bestaat uit pellets, eventueel aangevuld met groente en fruit. Zaden mogen wel gegeven worden, maar slechts in kleine hoeveelheden.Gevaarlijk is voeding met avocado, alcohol, caffeine, chocola of appelpitten.


Ziekte Vogel


Vogels laten meestal pas in een laat stadium zien dat ze ziek zijn. Wanneer ze het wel duidelijk laten zien, is er vaak al sprake van een gevaarlijke situatie. Stel een controle door de vogelarts daarom nooit uit!


Vaak is het voor het stellen van de diagnose nodig om nader onderzoek te verrichten, zoals bloedonderzoek, ontlastingonderzoek, röntgenonderzoek of endoscopisch onderzoek.


Vogels die behoefte hebben aan intensieve zorg kunnen worden opgenomen op onze verpleegafdeling. Voor optimale hygiene op de verpleegafdeling wordt de lucht vanuit elk opnamehok direct afgezogen. Zo komen de vogels niet via de lucht in contact met mogelijke ziekteverwekkers van andere vogels.Kortwieken


Bij het kortwieken worden de buitenste slagpennen van de beide vleugels kortgeknipt. Dit is natuurlijk absoluut niet pijnlijk. Deze handeling moet op professionele wijze worden uitgevoerd om problemen te voorkomen.


Vogels kunnen om verschillende redenen gekortwiekt worden; Bijvoorbeeld om gevaarlijke situaties te voorkomen, om ze mee naar buiten te kunnen nemen, om ze makkelijker tam te krijgen of om bepaald ongewenst gedrag te voorkomen. Kweek en voilerevogels kunnen beter niet gekortwiekt worden.


Tijdens de volgende rui groeien er weer nieuwe lange veren terug.


Geslachtsbepaling Vogel


Bij sommige vogelsoorten is aan het uiterlijk te zien of een vogel een man of een pop is. Bij veel vogelsoorten is dat helaas niet mogelijk. Om bij deze soorten het geslacht te bepalen, is de veiligste manier het doen van DNA-onderzioek op een klein beetje bloed.


Identificatie chip


De chip is de meest betrouwbare manier om een dier te kunnen identificeren. Identificatie is verplicht wanneer uw vogel mee gaat naar het buitenland en wanneer u een ziektekosten-verzekering wilt afsluiten. Verder vergroot het chippen de kans enorm dat U uw vogelweer terugkrijgt na vermissing.


Ook vogels kunnen een chip krijgen. Dit is bij vogels zonder vaste voetring de enige officiële manier om ze te kunnen identificeren. Bij vogels wordt de chip bij de borstspier ingebracht, afhankelijk van het soort en het karakter met of zonder korte narcose.


De kosten van chippen bedragen 33 euro. Als U alleen voor het chippen komt, worden er verder geen consult-kosten gerekend.Gedragstherapie papegaai


Wanneer U hulp nodig heeft met  het gedrag van uw vogel, kunt U in onze kliniek een afspraak maken voor een gedragsconsult met Jessie Claire van Brederode, erkend Gedragstherapeut voor Papegaaien. Meer informatie kunt u lezen op de website van Parrotbunch.


Door middel van de consulten wordt gewerkt aan een gezonde en opgevoede vogel die gewenst gedrag vertoont. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan het welzijn van het dier om zo gezondheidsproblemen te voorkomen. Toch is het, ondanks de beste zorg, mogelijk dat een dier ongewenst gedrag ofwel probleemgedrag ontwikkelt. Vaak vertonen herplaatste vogels ook probleemgedrag. Dit kan in veel gevallen erg vervelend zijn en er zelfs toe leiden dat u de moeilijke keuze moet maken om uw vogel te herplaatsen. Gedragstherapie kan dan in veel gevallen tot een oplossing leiden!


De meest voorkomende probleemgedragingen bij kromsnavels zijn: Overmatig schreeuwen, bijten, verenplukken en fobieën (overmatige angst voor voorwerpen/situaties). Maar ook voor andere problemen die u met uw vogel ervaart kunt u bij Parrotbunch terecht. Indien nodig zal er samengewerkt worden met onze vogeldierenarts. U kunt hierbij denken aan gezondheidsonderzoeken of medicatievoorschriften.


Het consult voor gedragstherapie vindt plaats in onze kliniek of door middel van een huisbezoek  U wordt geholpen door een erkend (Tinley gediplomeerd) gedragstherapeut voor papegaaien. Tijdens een bezoek wordt een uitgebreide anamnese (vraaggesprek) afgenomen en indien nodig een algemeen klinischonderzoek verricht. Hier wordt gekeken naar de algemene conditie en gezondheid van de vogel. De vogel wordt (in zijn natuurlijke omgeving) geobserveerd en de bevindingen worden genoteerd. Deze verzamelde gegevens zullen na afloop van het bezoek verder bestudeerd worden. Naar aanleiding hiervan zal een diagnose worden gesteld. Vervolgens zult u een passend behandel- en of therapieplan worden aangeboden waaraan u samen met uw vogel kunt gaan werken, welke persoonlijk met u doorgenomen wordt. Onze ervaring is dat er vaak heel veel informatie wordt uitgewisseld tijdens een consult. U ontvangt daarom altijd een schriftelijk verslag van bovengenoemde processen, zodat u het rustig na kunt lezen. Tijdens de tweede opvolgende (telefonische) afspraak zal er een evaluatie plaats vinden. Er wordt verdere begeleiding gegeven en vragen of onduidelijkheden worden direct besproken. Deze tweede afspraak vindt gemiddeld 4 weken na de eerste afspraak plaats, maar wordt aangepast aan de desbetreffende casus. U krijgt de juiste middelen aangereikt om zelf aan de slag te kunnen gaan met uw vogel en op deze manier problemen op te lossen. Altijd onder persoonlijke begeleiding van een ervaren gedragstherapeut!


Mogelijk twijfelt u of gedragstherapie een oplossing kan zijn voor u en uw vogel. Wij bieden u om deze reden een intake gesprek aan. Dit gesprek kan zowel telefonisch of via een huisbezoek plaats vinden. De duur is 30 minuten en de aanwezigheid van de betreffende vogel is niet noodzakelijk. Door middel van enkele vragen wordt kort en bondig het probleem of uw wens(en) in kaart gebracht. Naar aanleiding hiervan wordt vervolgens met u besproken wat de mogelijke meerwaarde van gedragstherapie of een informatief consult voor u kan zijn.

Voor spoedgevallen zijn wij ook buiten openingstijden en in het weekend bereikbaar tussen 7.30 en 22.00 uur.Naar de hoofdwebsite van Dierenkliniek IJburglaan